Εκδόσεις

Το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης αναλαμβάνει και εκδίδει σε ψηφιακή μορφή το Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ σε ετήσια βάση και επιλεγμένους τίτλους που αφορούν το αντικείμενο της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.