5 και 6 Νοεμβρίου: Διεθνές Συμπόσιο / 7 και 8 Νοεμβρίου: 8ο Συνέδριο ΑεξΑΕ

Διεθνές Συμπόσιο

«The future is now: Open & Distance Universities in Europe»

November, 5-6 2015, Athens – Hotel Titania

Περισσότερα

ICODL 2015

«Innovation and Research in ODL and in ICT»

November, 7-8 2015, Athens – Ellinogermaniki Agogi

Περισσότερα

Στιγμιότυπα απο προηγούμενα Συνέδρια