Σεμινάριο Μεθοδολογίας

Σεμινάριο Μεθοδολογίας

Τα Σεμινάρια Μεθοδολογίας για την εκπαιδευτική έρευνα, που απευθύνονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες και νέους επιστήμονες διοργανώνονται κάθε χρόνο από το 2007. Συγκεκριμένα:

  • Το 2007 το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Μαϊου.
  • Το 2008 το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 07 και 08 Ιουνίου.
  • Το 2010 το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών στις 22 και 23 Μαϊου.