Φεστιβάλ Εκπαιδευτικών Ταινιών

Φεστιβάλ Εκπαιδευτικών Ταινιών

Η Επιστημονική Εταιρεία «Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο του 2ου Συνεδρίου για την ΑεξΑΕ, ανέλαβε το Μάρτιο του 2003 τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Εκπαιδευτικών Ταινιών. Απώτερος στόχος του Φεστιβάλ Εκπαιδευτικών Ταινιών ήταν η προετοιμασία, ο συντονισμός και η διοργάνωση, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, του ΠΡΩΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ στη χώρα μας.

Με τη διοργάνωση και την ενεργοποίηση του φεστιβάλ, το ενδιαφέρον κινήθηκε σε δύο συγκλίνοντες και αλληλοσυμπληρούμενους άξονες:

  • Από τη μια μεριά, προφανής στόχος υπήρξε να προβληθούν για πρώτη φορά στη χώρα μας οι πολυετείς προσπάθειες ανθρώπων που έχουν εργαστεί με ενθουσιασμό, μεράκι και μεθοδικότητα στη δημιουργία εκπαιδευτικών ταινιών. Οι πρωτοπόροι φορείς που συμμετείχαν στο Φεστιβάλ παρουσίασαν τη δουλειά τους, έχοντας διανύσει ο καθένας από τη μεριά του μια πορεία με πλούσιες εμπειρίες και εφαρμογές.
  • Από τη άλλη, ερασιτέχνες και εκπαιδευόμενοι-δημιουργοί μας μετέφεραν τη «σκόνη» της κιμωλίας, τη μυρουδιά του πειράματος και τη ματιά του ερασιτέχνη, με όποιες αντιφάσεις αυτή περιέχει. Συζητήσεις, εργαστήρια, στρογγυλά τραπέζια που εμπλούτισαν το φεστιβάλ, προετοίμασαν τις συνθήκες συνομιλίας και αλληλεπίδρασης τόσο μεταξύ των δημιουργών και των φορέων όσο, κυρίως, με το κοινό τους και τους άμεσα ενδιαφερομένους που είναι οι συμμετέχοντες σε μία μαθησιακή διαδικασία.
  • Απώτερος στόχος είναι να λειτουργήσει το φεστιβάλ μακροπρόθεσμα ως κέντρο και πηγή έρευνας, τόσο κατά τη διάρκεια του όσο, κυρίως, στο διάστημα μέχρι το επόμενο φεστιβάλ.

Φιλοδοξία μας είναι το φεστιβάλ να λειτουργήσει ως ζωντανός οργανισμός σε μία διαρκή αναζήτηση, όσον αφορά:

  • Τη φύση εκπαιδευτικών ταινιών
  • Τη λειτουργία τους στη μαθησιακή διαδικασία.
  • Την ευελιξία, πολυμορφία και αποτελεσματικότητα της χρήσης του

Κομβικός στόχος της ύπαρξης του φεστιβάλ είναι να δημιουργήσει Κλειδιά και Αντικλείδια στην δημιουργία εκπαιδευτικών ταινιών και τη χρήση τους ως μαθησιακά και διδακτικά εργαλεία.