Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες του Ε.Δ.Α.Ε.

Το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης από το 2003 έως σήμερα έχει θεσμοθετήσει και οργανώσει δεκάδες δραστηριότητες με μεγάλη επιτυχία. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι:

 • Εκδίδει το διεθνές περιοδικό «OPEN EDUCATION / ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ». Πρόκειται για ένα δίγλωσσο ψηφιακό περιοδικό για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την εκπαιδευτική τεχνολογία, το οποίο είναι ανοικτής πρόσβασης.
 • Ανά διετία από το 2001 συνδιοργανώνει με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Διεθνές Συνέδριο για ζητήματα εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης, ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής τεχνολογίας:
  • 2001 / 1ο Συνέδριο, 600 Σύνεδροι και 1.253 Σελίδες Πρακτικών
  • 2003 / 2ο Συνέδριο, 500 Σύνεδροι και 767 Σελίδες Πρακτικών
  • 2005 / 3ο Συνέδριο, 500 Σύνεδροι και 1,278 Σελίδες Πρακτικών
  • 2007 / 4ο Συνέδριο, 450 Σύνεδροι από 36 χώρες και 1.337 Σελίδες Πρακτικών
  • 2009 / 5ο Συνέδριο, 500 Σύνεδροι από 35 χώρες και 1.189 Σελίδες Πρακτικών
  • 2011 / 6ο Συνέδριο – Τα Πρακτικά του 6ου Συνεδρίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ICODL
  • 2013 / 7ο Συνέδριο – Τα Πρακτικά του 7ου Συνεδρίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ICODL
  • 2015 / 8o Συνέδριο – Τα Πρακτικά του 8ου Συνεδρίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ICODL
 • Διοργανώνει κάθε δύο χρόνια «Θερινό Πανεπιστήμιο» για εκπαιδευτικούς και όχι μόνο και συνδυάζει μια εβδομάδα εργαστηριακών μαθημάτων και διακοπών σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.
 • Οργανώνει κάθε χρόνο σε συνεργασία με Ελληνικά Πανεπιστήμια Σεμινάρια Μεθοδολογίας για την εκπαιδευτική έρευνα, που απευθύνονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες και νέους επιστήμονες.
 • Οργανώνει Σεμινάρια Επιμόρφωσης για ακαδημαϊκούς άλλων χωρών σε ζητήματα οργάνωσης εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής τεχνολογίας.
 • Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και άλλους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς.
 • Διανέμει σε τακτά χρονικά διαστήματα ψηφιακό ‘Ενημερωτικό Δελτίο’ στα μέλη του. Επικοινωνεί με τα μέλη του μέσω της σελίδας του στο facebook.