Ψηφιακό βιβλίο

Τίτλος βιβλίου

Συγγραφική Ομάδα

Αντώνης Λιοναράκης, Μιχάλης Μεϊμάρης, Γιοβάνα Λόξα, Τζένη Παγγέ, Μαρία Σακελλαρίου, Βασιλεία Χατζηνικήτα, Καρολίνα Ρετάλη, Παναγιώτης Σ. Αναστασιάδης, Μαρία Ι. Κουτσούμπα, Γιάννης Γκιόσος, Ευαγγελία (Γκέλη) Μανούσου, Αδαμαντία (Μαντώ) Σπανακά, Τόνια Χαρτοφύλακα, Βασιλική (Σύλβη) Ιωακειμίδου, Σοφία Θ. Παπαδημητρίου (Τα βιογραφικά των συγγραφέων βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου)

Το ψηφιακό βιβλίο «Καινοτόμες Διδακτικές Τεχνικές –  Γραπτός Επιστημονικός Λόγος. Ας τους μάθουμε να μαθαίνουν» περιέχει τις εισηγήσεις των 16 εισηγητών-συντονιστών-εμψυχωτών των εργαστηρίων του 5ου «Θερινού Πανεπιστήμιου», το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Άνδρο, από 21 έως 26 Ιουλίου 2014 και διοργανώθηκε από την Επιστημονική Εταιρεία: «Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» (ΕΔΑΕ).

  • Πατήστε εδώ, για να το δείτε.

Πρόκειται για 12 ανεξάρτητα κείμενα/κεφάλαια, στα οποία  οι συγγραφείς, μέλη ΔΕΠ και συνεργάτες 4 διαφορετικών Πανεπιστήμιων, αναπτύσσουν τόσο το θεωρητικό πλαίσιο των εργαστηρίων-εισηγήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο 5ο «Θερινό Πανεπιστήμιο», όσο και τη μεθοδολογία εφαρμογής τους.

Το περιεχόμενο των κειμένων αφορά σύγχρονους και καινοτόμους  επιστημονικούς προβληματισμούς για τη διαμόρφωση μοντέλων επιστημονικού λόγου και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού, πρακτικές οδηγίες και εργαλεία ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού, την ψηφιακή αφήγηση τον ακαδημαϊκό λόγο και τη συγγραφή μιας έρευνας, στρατηγικές συνεργατικής μάθηση, νέες εκπαιδευτικές τεχνικές, την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων μέσα από το χορό, το σχεδιασμό και τη δημιουργία κινούμενης εικόνας (animation) αλλά και… κάποιο μυστικό.

2014, Εκδόσεις: Επιστημονική Εταιρεία: Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

ISBN 978 – 618 – 81051 – 8 – 8