Νέος υποστηρικτής του ICODL 2013: ΕΕΜΑΠΕ

Η ΕΕΜΑΠΕ, η Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι χορηγός του ICODL 2013. Διαβάστε περισσότερα για την Ένωση και ενημερωθείτε για τις δράσεις της!

Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Greek Association of Primary Music Education

GAPMET has a track record of research, particularly in the fields of music education, e-Learning and e-Training and Communities of Practice. Especially  last years, GAPMET focuses, through its research projects, on Information Communication Learning Technologies (ICLT) in order to contribute to the engagement of students at all levels by making studying more enjoyable while at the same time enhancing learners’ perception of achievement.

GAPMET is a nonprofit association with no funding from the Greek Government or any other public institution. Conferences, teachers΄ trainings, educational materials, research projects, editions, and projects΄dissemination are totally funded from memberships΄ subscriptions. GAPMET would allow students with diverse learning abilities to engage in creative music practice in the classroom and enhance students’ and teachers’ experience of this aspect of the music curriculum, thereby encouraging creativity in line with strategic objectives 3: Promoting equity, social cohesion and active citizenship (2009/C 119/4) and strategic objective 4: Enhancing creativity and innovation, including entrepreneurship, at all levels of education and training (2009/C 119/4) of the strategic framework for European cooperation in education and training (‘ET 2020’). Our overall capacity building strategy for a National Greek Country Program is aligned with strategic theme 3 of GAPMET΄s state: Being a catalyst for social and economic progress in and for our region, nationally and internationally, through research and enterprise (Association Strategic Plan 2010-2015).

Furthermore, GAPMET has been involved in running and managing European projects for many years (including acting as coordinator or associated partner of various Comenius/Leonardo da Vinci/Grundtvig Projects over the years).
The abovementioned Music Text Books for Primary Music Education consist a complete portfolio for students and music educators as well as allow students from diverse cultural backgrounds, and therefore with a diverse range of approaches to music making, to access composition tasks without the use of notation. These particular Music text books are the very first that Greek Government introduces to the official Primary School Education for 35.000 students in A’ and B’ Grade.

Finally, EU PROJECTS:

  • Encourage GAPMET΄s research in collaboration between student and teacher groups through the use of networked technologies and the development of online communities;
  • Provide, through GAPMET to specialist and non-specialist teachers, tools and associated learning and teaching materials  in order to encourage creative practice  in music classrooms;
  • Facilitate – through funding – GAPMET΄s production and presentation of musical ideas in a visually and cognitively intuitive way;
  • Provide, through GAPMET, an engaging and multisensory student experience in the teaching of music which encourages and accommodates diverse learning styles.