ΕΔΑΕ

Τι είναι το Ε.Δ.Α.Ε;

Το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης είναι Επιστημονική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί τους Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι:

  • ασχολούνται με την παροχή και έρευνα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
  • προωθούν εμπράκτως τη φιλοσοφία της ανοικτής εκπαίδευσης
  • προωθούν το σκοπό της ελεύθερης πρόσβασης όλων των πολιτών σε κάθε μορφή δια βίου εκπαίδευσης
  • δραστηριοποιούνται σε καινοτόμες μορφές εναλλακτικής εκπαίδευσης