Call for papers 2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ & ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ICODL 2015

 Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΔΑΕ), η Ελληνογερμανική Αγωγή, και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του ΕΑΠ σας προσκαλούν στο 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με θέμα:

«Καινοτομία & Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & στις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας»

που θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου 2015 στις εγκαταστάσεις της Ελληνογερμανικής Αγωγής στην Παλλήνη Αττικής, με επιστημονικούς χορηγούς:

  • Open Education: The Journal for open and distance learning & educational technology
  • GLOKALde e-journal of UDEEEWANA-United Distance Education for Eastern Europe western Asia Northern Africa
  • TOJDE: The Turkish Online Journal of Distance Education
  • International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE)
  • int.WOJDE: International Women Online Journal of Distance Education

Προσκεκλημένοι ομιλητές:

Diana Laurillard: Professor of Learning with Digital Technologies at the London Knowledge Lab, UCL Institute of Education

Alan Tait: Professor of Distance Education and Development at the Open University/UK and a Senior Associate with Ranmore

Creston Davis: Founder and Director of GCAS. He is Professor of Philosophy at the European Graduate School and at the Institute of Social Sciences and Humanities.

Maria Nikolakaki: Faculty member in the Department of Social and Educational Policy, at the University of the Peloponnese.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν με προφορική ανακοίνωση:

  • Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων
  • Φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες
  • Εκπαιδευτές ενηλίκων και υπεύθυνοι τμημάτων εκπαίδευσης/ανθρώπινου δυναμικού ιδιωτικών και δημοσίων φορέων
  • Ακαδημαϊκοί, ερευνητές, διδάσκοντες