Διεθνές Συνέδριο ICODL

Διεθνές Συνέδριο ICODL

8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Καινοτομία και Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Αθήνα, 6 – 8 Νοεμβρίου 2015 – Ελληνογερμανική Αγωγή

8th International Conference in Open and Distance Learning (ICODL 2015) 

Το Διεθνές Συνέδριο «International Conference in Open and Distance Learning» συνδιοργανώνεται από το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανά δύο έτη από το 2001.

Το Συνέδριο καλύπτει ζητήματα εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης, ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Στην περιοχή «Φωτογραφικό Υλικό» της ιστοσελίδας μας μπορείτε να δείτε στιγμιότυπα από τα Συνέδρια.

Διαβάστε τα Πρακτικά όλων των Συνεδρίων:

Βρισκόμαστε σε περίοδο μετάβασης! Τα Πρακτικά των Συνεδρίων μας θα φιλοξενούνται στο εξής στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης! Για το επόμενο διάστημα θα εργαζόμαστε ώστε να σας παρέχουμε ελεύθερα τα Πρακτικά του 2009, 2011 & 2013. Για την ώρα, η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο στα Πρακτικά του 2015.
 1. Τα Πρακτικά του 8ου Συνεδρίου (2015)
 2. Τα Πρακτικά 7ου Συνεδρίου (2013).
 3. Τα Πρακτικά του 6ου Συνεδρίου (2011)
 4. Τα Πρακτικά του 5ου Συνεδρίου (2009)
 5. Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου (2007) βρίσκονται σε έντυπη μορφή και μπορείτε να τα προμηθευθείτε από τις Εκδόσεις Προπομπός.
 6. Τα Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου (2005) βρίσκονται σε έντυπη μορφή και μπορείτε να τα προμηθευθείτε από τις Εκδόσεις Προπομπός.
 7. Τα Πρακτικά του 2ου Συνεδρίου (2003) βρίσκονται σε έντυπη μορφή και μπορείτε να τα προμηθευθείτε από τις Εκδόσεις Προπομπός.
 8. Τα Πρακτικά του 1ου Συνεδρίου (2001)

Τα Συνέδρια 2001-2013 σε αριθμούς:

 • 2001 / Πρώτο Συνέδριο, 600 Σύνεδροι, 1.253 σελίδες Πρακτικών
 • 2003 / Δεύτερο Συνέδριο, 500 Σύνεδροι και 767 σελίδες Πρακτικών
 • 2005 / Τρίτο Συνέδριο, 500 Σύνεδροι και 1,278 σελίδες Πρακτικών
 • 2007 / Τέταρτο Συνέδριο, 450 Σύνεδροι από 36 χώρες και 1.337 σελίδες Πρακτικών
 • 2009 / Πέμπτο Συνέδριο, 500 Σύνεδροι από 35 χώρες και 1.189 σελίδες Πρακτικών
 • 2011 / Έκτο Συνέδριο, 1.017 σελίδες Πρακτικών
 • 2013 / Έβδομο Συνέδριο, 350 Σύνεδροι