5ο «Θερινό Πανεπιστήμιο» 2014

Μιχαλης Μεϊμάρης: Η ψηφιακή αφήγηση και οι εφαρμογές της στην εκπαιδευτική διαδικασία