3ο «Θερινό Πανεπιστήμιο»

Γεμάτο το αμφιθέατρο στο 3ο «Θερινό Πανεπιστήμιο» που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο της Κρήτης το 2006!