Εφαρμογές animation στην Διδακτική των Ξένων Γλωσσών

Επιμορφωτικό πρόγραμμα 120 ωρών που αφορά στην αξιοποίηση της οπτικοακουστικής «γλώσσας» του animation στην δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού διδακτικής ξένων γλωσσών. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εφαρμογές animation στην Διδακτική των Ξένων Γλωσσών» οδηγεί σε πιστοποιητικό Δια Βιου Εκπαίδευσης και Παράρτημα Διπλώματος.

Πιστωτικές μονάδες: 16 ECTS.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής: 23 Οκτωβρίου 2015

email επικοινωνίας και δηλώσεις συμμετοχής: sthsiakas@teiath.gr και idve@teiath.gr

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΙΝΔΒΕ του ΤΕΙ Αθήνας
http://idve.teiath.gr/?q=animation