Τα Πρακτικά του 7ου ICODL (2013)

Τα Πρακτικά του 7ου ICODL (2013)

Τα Πρακτικά του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

Πατήστε εδώ, για να μεταβείτε απευθείας στην ιστοσελίδα.