Πρόσκληση συναδέλφων από την Τουρκία

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Leonardo για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας, η επίσκεψη των Τούρκων συναδέλφων στην Αθήνα, στα κτίρια του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Αθήνα.