ΠΑΡΑΤΑΣΗ στην υποβολή εργασιών ICODL 2017

Σας ενημερώνουμε πως δόθηκε παράταση για την υποβολή εργασιών που αφορούν το ICODL 2017.  Η τελευταία ημερομηνία υποβολής ολοκληρωμένης εργασίας ορίστηκε η 3 η Σεπτεμβρίου 2017, αντί της 30 ης Ιουνίου 2017