ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ » ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του περιοδικού » Ανοικτή  Εκπαίδευση»  ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους. Μπορείτε να το δείτε

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/issue/view/691