Νέο τεύχος του περιοδικού «Ανοικτή Εκπαίδευση»

Νέο τεύχος του περιοδικού «Ανοικτή Εκπαίδευση»

Το νέο τεύχος του περιοδικού «Ανοικτή Εκπαίδευση» [Τόμ. 10, Αρ. 1 (2014)] που εκδίδεται από το 2005 από το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του περιοδικού. Επισκεφθείτε το!