ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 9ο ICODL

Κόστος Συμμετοχής

Η συμμετοχή στο 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση θα είναι τόσο για τους συνέδρους, όσο και για τους εισηγητές ΔΩΡΕΑΝ.

Το κόστος εγγραφής στο ΕΔΑΕ ( Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης), είναι 20 ευρώ.